photo

Društveni život

Društveni život u našim ustanovama organizovan je po najvišim socijalnim standardima i sprovođen od strane našeg iskusnog i posvećenog stručnog tima. Aktivnosti stručnog tima počinju sa procenom opšteg stanja korisnika, njegovom adaptacijom na uslove u ustanovi, stvaranjem individualnog plana, organizovanjem grupnih aktivnosti, kulturno-zabavnog programa i radom sa porodicama.

Individualni plan korisnika zasniva se na proceni preostalih kapaciteta, mogućnosti i interesovanja korisnika. Cilj ovog programa je da se korisnik što bolje adaptira na uslove u ustanovi, tj. na život u kolektivu, ali i da njegovo vreme provedeno u ustanovi ispuni na konstruktivan način. U tom smislu, stručni tim doma za stare, ohrabruje i osnažuje korisnika da aktivira svoje preostale kapacitete, i uzme učešće u aktivnostima koje blagotvorno utiču na njegovo psiho-fizičko stanje.

photo

Grupne aktivnosti su sve one aktivnosti kojima se poboljšava grupna integracija i kohezija, ispunjava slobodno vreme i daje smisao životu. Svakodnevno se sprovode fizičke aktivnosti, kreativne radionice, mentalne vežbe, socijalizacija i učenje novih veština.

Kulturno-zabavni program obezbeđuje razonodu i relaksaciju. Kroz njega se ustanova povezuje sa različitim akterima iz lokalne zajednice. Suštinski ovaj program se odnosi na gostovanje raznih umetnika, muzičara i intelektualaca, organizovanje proslava, rođendana, i obeležavanje jubileja.

Posebna važan aspekt društvenog života je održavanje i unapređivanje odnos sa porodicom. Stručni tim vodi brigu da svaki korisnik održava redovan kontakt sa svojom porodicom, rođacima i prijateljima. Organizuju se posete, redovni telefonski pozivi, i video pozivi. Na ovaj način prevenira se socijalna izolacija i osećaj zapostavljenosti kod korisnika. Za domsok zbrinjavanje starih osoba važi pravilo „što bliže to bolje“ stoga je i naš novootvoreni dom za stare smešten u urbanoj sredini, nadomak Vaših domova.

image3