photo

Medicinska Nega i Zaštita

Stručno medicinsko osoblje doma za stare Vračar Lux čine lekari (internista, psihijatar i neurolog), glavna sestra sa 10+ godina iskustva u radu sa starima, više i srednje medicinske sestre, fizioterapeut i negovateljice.

Korisnicima doma za stare Vračar Lux na raspolaganju su usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite i pojedini vidovi specijalističke zdravstvene zaštite, sve u skladu sa iskazanim potrebama korisnika i procenjenim stepenom podrške.

Medicinska nega podrazumeva:

 • Negu od strane medicinskog osoblja i sprovođenje propisane terapije
 • Redovne preglede lekara (jednom nedeljno ili po potrebi)
 • Redovnu kontrolu vitalnih funkcija (temperatura, pritisak, puls, glikemija, kognicija)
 • Previjanje (po potrebi ili po nalogu lekara)
 • Svakodnevnu negu dekubitalnih rana
 • Plasiranje katetera
 • Zamenu stoma

Medicinsko osoblje brine o našim korisnicima 24h, a u situacijama kada se zdravstveno stanje korisnika naglo pogorša, poziva se nadležna služba hitne medicinske pomoći. Važno je napomenuti našu odličnu saradnju sa svim zdravstevnim ustanovama koje se bave negom i zdravstvenom zaštitom starih lica u Beogradu a i šire.

Nega i lična higijena:

 • Svakodnevna jutarnja i večernja toaleta nepokretnih korisnika
 • Asistencija prilikom oblačenja i lične higijene polupokertnih i po potrebi pokretnih korisnika
 • Kupanje
 • Šišanje i feniranje u dogovoru sa korisnikom
 • Manikir i pedikir
 • Redovno brijanje muških korisnika
 • Pranje i peglanje veša
 • Redovna promena posteljine

U cenu boravka nije uključeno:

 • Lekovi, pelene, vlaže maramice ili ubrusi
 • Dodatne usluge i konsultacije doktora specijalista
 • Transport korisnika na dopunska ispitivanja i kontrole
 • Fizikalna terapija
photo