photo

USLUGE DOMA ZA STARE VRAČAR LUX

Shodno potrebama i zahtevima naših korisnika i njihovih porodica, u domu za stare Vračar Lux pruža usluge smeštaja, zbrinjavanja, ishrane, nege i medicinske rehabilitacije, kao i socijalne i pravne zaštite. Sve usluge su pružene u skladu sa propisanim standardima Ministarstva za rad i socijalna pitanja i Ministarstva zdravlja.

SMEŠTAJ

Naši objekti Vračar Lux i Vila Ružin Dom nude komforan smeštaj u luksuznim sobama svim osobama koje žele da starost provedu na lep i konstruktivan način. Dom za stare Vračar Lux smešten je u objektu hotela visoke kategorije, prilikom čije adaptacije se vodilo računa o udobnosti i funkcionalnosti čitavog prostora. Objekat ima podno grejanje na svim spratovima i opremljen je najmodernijim protivpožarnim sistemom i video nadzorom.

U ponudi su jednokrevetne, dvokrevetne i višekrevetne sobe. Svaka od njih je prirodno osvetljena, sa sopstvenim kupatilom i opremljena klima uređajima, LED televizorima, kvalitetnim nameštajem i sos tasterima za pozivanje osoblja.

ISHRANA

U domu Vračar Lux obezbeđena je redovna ishrana u vidu tri obroka i dve užine dnevno. Pri sastavljanju jelovnika vodi se računa o pravilnom unosu svih namirnica, sezonskog voća i povrća. Ishrana u domu za stare može biti korigovana ukoliko potrebe korisnika to nalažu. Hrana se servira u trpezariji, a za nemoćne i nepokretne korisnike obezbeđena je asistencija prilikom hranjenja.

NEGA

Zbog prirode stanja u kojem se nalaze stare i bolesne osobe i zbog specifičnosti zahteva koji iz njega proizilaze, u domu za stare Vračar Lux naročita pažnja posvećuje se ličnoj negi i higijeni korisnika, za koju je zadužen tim brižnih i iskusnih medicinskih sestara, negovateljica i spremačica.

Svakodnevno se sprovodi jutarnja i večernja toaleta svih korisnika. Odrzavanje i lične i prostorne higijene kao i pranje ličnog i posteljnog rublja vrši se po utvrdjenom rasporedu a u zavisnosti potrebe korisnika može se i korigovati. Šišanje, brijanje, friziranje, pedikir i manikir organizovani su u dogovoru sa korisnicima i shodno njihovim potrebama.

SOCIJALNA ZAŠTITA

Socijalna zaštita u domu za stare Vračar Lux sprovodi se kroz individualni psiho-terapeutski rad, grupni socio-terapijski rad i rad sa porodicama korisnika.

Naša stručna služba nalazi se na raspolaganju svakom korisniku koji iskaže potrebu za psiho-socijalnom pordškom ili se nalazi u stanje depresije, letargije i niske motivacije za život. Posebno ističemo značaj ovakvog rada sa korisnicima koji boluju od demencije ili Alchajmereovog sindroma.

Stručna služba doma takođe se stara i o grupnim aktivnostima, pa su u tom smislu organizovana svakodnevna dešavanja, kreativne radionice, aktivnosti za očuvanje preostalih kapaciteta korisnika i ispunjavanje slobodnog vremena.

Pravna zaštita u domu za stare podrazumeva stručnu asistenciju i savetovanje po svim pitanjima vezanim za smeštaj u dom, rečavanje pravnog statusa, starateljstva, ostvarivanje prava na pomoć i negu drugog lica i prava na zdravstvenu zaštitu.